DP4

SEMINARI
  • DP4 seminar uči primjenu na sebi i drugima.DP4 seminari
  • DP4 seminari su praktični.
  • DP4 seminari se mogu organizirati grupno ili individualno.
  • Online seminari su dostupni za DP4.
  • Nema preduvjeta za DP4 seminar.

 

 

 

 

GRUPNI DP4 SEMINARI

Grupni DP4 seminari traju 1 dan.

INDIVIDUALNI DP4 SEMINARI

Individualni DP4 seminari traju 4 sata i rade se u jedan ili dva modula, po dogovoru.

Što učesnik dobiva na DP4 seminaru?

Naučit će samostalno procesiranje u cilju eliminacije vlastitih problema i integriranja izabranih polariteta.
Naučit će DP4 procesom kreirati poželjne identitete, osobine i sposobnosti. Naučit će primijeniti sve navedeno na svojim klijentima.

 

DP4 seminar

OSOBNI RAST I SPIRITUALNI RAZVOJ @ andreafranic.com | © Copyright 2016 Andrea Franic. Sva prava pridržana | www.andreafranic.com | Design by IQ Pro by AF | Sitemap