INTENZIV GNOZE

SEMINARI
  • Seminari za Majstora Intenziva Gnoze su praktični.Intenziv gnoze seminari
  • Seminari za Majstore su individualni.
  • Online seminari dostupni su za Majstore Intenziva Gnoze.
  • Preduvjet za seminar Majstora je tretman Intenziva Gnoze.

 

 

 

 

 

INDIVIDUALNI SEMINARI

Seminari za Majstore su individualni i traju oko 6 sati. Rade se u 4 modula, u trajanju oko 1h i 30 min po seansi.

Što učesnik dobiva na Intenzivu Gnoze?
Učesnik dobiva četiri individualna Gnostička Intenziva na 4 osnovna koana ili pitanja (“tko sam ja?”, “što sam ja?”, „što je drugo ljudsko biće?”, “što je život?”). Ostatak treninga je obuka za Majstora. Po završetku seminara Majstor može Intenziv primjenjivati na sebi i drugima te voditi grupne i individualne seanse.

 

Intenziv gnoze seminar

OSOBNI RAST I SPIRITUALNI RAZVOJ @ andreafranic.com | © Copyright 2016 Andrea Franic. Sva prava pridržana | www.andreafranic.com | Design by IQ Pro by AF | Sitemap