UNIFIKACIJSKI PROCES

Unifikacijski proces

Unifikacijski proces je metoda terapije i spiritualnog razvoja koja se bavi polaritetom vremena, prošlosti i budućnosti. Sposobnost da se utječe na vrijeme i izmijeni vremenski tijek, bilo da se uspori ili ubrza, odraz je prastare ljudske težnje da se vrijeme kontrolira, u čijoj osnovi leži prikrivena nada da se dosegne besmrtnost. Unifikacijski proces razvio je Ž.M. Slavinski.

Podjela života na prošlost, sadašnjost i budućnost je potpuna iluzija i tvorevina uma.
Unifikacijski proces nam omogućava da iskusimo da vrijeme ne postoji, da prošlost i budućnost ne postoje, već postoji samo sadašnji trenutak.

Nijedan događaj nije predodređen. Bilo koji događaj se može promijeniti, ne samo prije ili u toku, nego i nakon njegovog događanja. Pojedinac nije u milosti događaja iz prošlosti, jer je on taj koji ih konstantno mijenja. Nije ni u rukama budućih događaja, jer ih on mijenja ne samo prije, nego i nakon njihovog događanja. Buduće aktivnosti pojedinca ne zavise od konkretne svršene prošlosti, jer takva prošlost nikada nije ni postojala.
Sada to svatko može i osobno iskusiti. Potreban je samo jedan proces.

Rezultat postignut Procesom Unifikacije primjenjenim na prošlost i budućnost je trajan.

 

Unifikacijski proces: kontaktirajte za seminar ili tretman


OSOBNI RAST I SPIRITUALNI RAZVOJ @ andreafranic.com | © Copyright 2016 Andrea Franic. Sva prava pridržana | www.andreafranic.com | Design by IQ Pro by AF | Sitemap